Kapcsolat: ggreco[@]ggreco.hu

Jognyilatkozat

A weboldal (a www.ggreco.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Szerzői jog

A GGreco Kft. weboldalai, az azon található minden képi és szöveges – grafikák, szövegek, képek, információk és egyéb anyagok, illetve azok elrendezése – tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag a GGReco Kft. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges, továbbá azok felhasználására és felhasználási jogának átruházására kizárólag a GGReco Kft. jogosult.

Információk

A GGReco Kft. weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, ezen információk folyamatosan frissítésre kerülnek, azonban azok teljességéért, pontosságáért, esetleges módosulásáért, hitelességéért a GGReco Kft. felelősséget nem vállal.

A GGReco Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A személyes adatok és a banktitok védelme

A GGReco Kft. minden, a működés során tudomásra jutott, továbbá az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kerül kezelésre. Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja részünkre, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy az – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartásba és kezelésre kerüljön. (Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-91587/2015.)

A GGReco Kft. az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, a követelések egyenlegére, forgalmára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást banktitokként kezel.

A GGReco Kft. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.