Kapcsolat: ggreco[@]ggreco.hu

Jogszabályok

– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)

– a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.)

– a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (Cstv.)

– a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.)

– a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 14/1994. (IX. 8.) IM rendelet

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény

a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól szóló 2014. évi XL. törvény

az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2015. évi LXXVII. törvény

– a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi II. törvény